Universal S 240 – 400t

Universal S 240-400 t/h
Kada se traže velike proizvodne količine sa visokim udjelom recikliranog asfalta tada je postrojenje Universal S pravi izbor. Sa učinkom miješanja do 400 t/h moguće ga je opremiti i nadograditi sa svim opcijama, a u pogledu fleksibilnosti ispunjava sve želje. Zahvaljujući koncepcijskoj integraciji sistema paralelne sušare, koja dozvoljava dodavanje do 60% starog asfalta, tok materijala je optimalan i mješačko postrojenje je unatoč vrlo visokim podacima učinkovitosti neobično kompaktno.

Pregled prednosti
•    mogućnost proširenja utovarnog silosa u smjeru prolaza vozila
•    optimalni povrat investicija kod velikih godišnjih proizvodnji, velikog udjela recikliranog asfalta i kompleksnih struktura recepata i kupaca
•    potpuno integrirana paralelna sušara za optimalni tok materijala

asfaltna baza ammann universal s 240-400t asfaltna baza ammann universal s 240-400t asfaltna baza ammann universal s 240-400t

About admin